Kim Máy Thử Đường Huyết Istant và Active

85,000 VND

25kim/ hộp
Sử dụng cùng với máy đo đường huyết nhanh Onetouch Select để xác định nồng độ đường trong máu toàn phần

0903.518.365